Sekretesspolicy

 

Kortfattat sekretessmeddelande

Information om personuppgiftsansvarig och syftet med databehandlingen

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, John Deere Straße 1, 69190 Walldorf, upptaget i bolagsregistret vid Amtsgericht Mannheim, HRA 707944 ("John Deere") samlar in och behandlar de personuppgifter (IP-adress, loginuppgifter) som du uppgett, samt uppgifter om dina aktiviteter under dina besök i John Deeres onlinebutik. Vi använder dessa uppgifter för att analysera ditt beteende som användare. När du skapar ett kundkonto behandlar och lagrar John Deere ytterligare personuppgifter (namn, e-postadress) för att lägga upp kontot. Vid beställning av produkt(er) samlas fler personuppgifter in (adress, telefonnummer) och behandlas av John Deere och avtalsparten Mainfreight Log. Serv. Netherlands B.V., P.O. box 18, 7040 AA´s Heerenberg, Nederländerna (”Mainfreight“), för att ombesörja din beställning och för att kunna kontakta dig om det uppstår några problem vid hanteringen av denna. Observera att Mainfreight även har en egen datasekretesspolicy.

 

Rättslig grund för databehandling

Behandlingen av dina personuppgifter görs i syfte att fullfölja önskad(e) transaktion(er), i överensstämmelse med den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1f i dataskyddsförordningen (GDPR). När ett kundkonto skapas, sker behandlingen av personuppgifter mot bakgrund av samtycket som givits i enlighet med artIkel 6.1a och artikel 7 i dataskyddsförordningen (GDPR). Om dina personuppgifter skickas vidare till Mainfreight sker detta endast för att sluta ett köpeavtal mellan dig och Mainfreight i överensstämmelse med den rättsliga grunden för databehandling enligt artikel 6.1b i dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras i enlighet med våra interna lagringsriktlinjer.

 

Kategorier av mottagare av personuppgifter

När en beställning görs skickas dina personuppgifter vidare till avtalsparten Mainfreight. John Deere onlinebutiken administreras av ett oberoende tredjepartsföretag som vi anlitat i detta syfte.  Dina personuppgifter lämnas även ut till andra företag som har anknytning till oss, i de syften som framgår av det fullständiga sekretessmeddelandet. Dina personuppgifter överförs även till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), med olika och mindre skyddande dataskyddslagar, inklusive USA. I sådana fall använder sig John Deere av tillåtliga mekanismer för dataöverföring, som standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller den amerikanska mottagarens Privacy Shield-certifiering, om sådan finns.

 

Den registrerades rättigheter

Kontakta oss via www.deere.com/privacy för att begära åtkomst till dina personuppgifter, för att be oss rätta eller radera personuppgifter eller för att begränsa behandling, invända mot behandling, eller för att utöva några av dina andra informationsskyddsrättigheter. Du har även rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet i det EU-medlemsland där du bor, där du arbetar, eller där den påstådda överträdelsen av dataskyddsförordningen (GDPR) ägt rum. 

 

Mer information finns i det fullständiga sekretessmeddelandet (se www.deere.com/privacy).