Skrócone oświadczenie o ochronie danych osobowych

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym i celu przetwarzania

Firma John Deere Walldorf GmbH & Co. KG z siedzibą pod adresem Impexstraße 3, 69190 Walldorf, wpisana do rejestru handlowego w sądzie rejonowym Mannheim, HRA 707944 (dalej „John Deere”) rejestruje i przetwarza uzyskane bezpośrednio od użytkownika dane osobowe (adres IP, dane dostępowe) oraz dane dotyczące jego aktywności w związku z wizytą w sklepie internetowym firmy. Te dane osobowe wykorzystujemy w celu analizowania sposobu postępowania użytkownika. W przypadku utworzenia konta klienta firma John Deere rejestruje i przetwarza dalsze dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) w celu stworzenia konta klienta. Po otrzymaniu zamówienia John Deere rejestruje i przetwarza dalsze dane osobowe (adres, numer telefonu) i przekazuje je sprzedawcy, swojemu partnerowi, firmie Mainfreight Log. Serv. Netherlands B.V., P.O. Box 18, 7040 AA´s Heerenberg, Holandia („Mainfreight”), w celu przetworzenia zamówienia i umożliwienia kontaktu w przypadku problemów z jego przetwarzaniem. W tym zakresie obowiązuje odrębne oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Mainfreight.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych według art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podczas tworzenia konta klienta odbywa się przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody według art. 6 ust. 1 lit. a, 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przypadku przekazania danych osobowych firmie Mainfreight odbywa się to w celu umożliwienia zawarcia umowy kupna między Państwem a firmą Mainfreight zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych według art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane zgodnie z naszymi wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Po złożeniu zamówienia Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas naszemu partnerowi, firmie Mainfreight. Sklep internetowy John Deere jest tworzony przez powołaną przez nas, niezależną firmę trzecią.  Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas również naszym firmom powiązanym w celach wyszczególnionych w pełnej wersji oświadczenia o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe są przesyłane również do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których obowiązują inne, mniej restrykcyjne przepisy o ochronie danych osobowych. Należą do nich, przykładowo, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W tych przypadkach John Deere opiera się na dopuszczalnych mechanizmach przekazywania danych, takich jak standardowe klauzule umowne, wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych osobowych (BCR) lub certyfikacja amerykańskich importerów danych według postanowień porozumienia Privacy Shield, o ile są one dostępne.

Prawa osoby, której dane podlegają przetwarzaniu

Aby uzyskać informacje o swoich danych osobowych, zlecić nam ich poprawienie lub usunięcie albo ograniczyć ich przetwarzanie lub wycofać zgodę, jak również w celu skorzystania z innych przysługujących praw związanych z ochroną danych osobowych należy skontaktować się z nami pod adresem www.deere.com/privacy. Przysługuje również Państwu prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym w kraju członkowskim UE właściwym dla miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca podejrzanego naruszenia zasad RODO.

 

Więcej informacji znajduje się w pełnej wersji naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych (pod adresem www.deere.com/privacy).