Informacje prawne


Dalsze korzystanie ze strony internetowej firmy John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, wpisanej do rejestru handlowego w sądzie rejonowym w Mannheim, HRA 707944 (zwanej dalej „John Deere”), podlega następującym warunkom.1. Prawa autorskie

Produkt oraz wszystkie jego części, w tym program komputerowy, obrazy, baza danych i wszelkie informacje, są chronione prawami autorskimi. Każde użycie produktu z naruszeniem praw autorskich bez zgody firmy John Deere jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności karnej. Dotyczy to w szczególności powielania, tłumaczeń, mikrofilmowania i przetwarzania elektronicznego.

Używanie zdjęć jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych.


2. Znaki towarowe i prawa pokrewne

John Deere jest niezależnym, niemieckim podmiotem zależnym spółki Deere & Company. Spółka Deere & Company jest właścicielem wielu zastrzeżonych znaków towarowych i wzorów w Niemczech i innych krajach. Użytkownicy nie otrzymają żadnych licencji na wyżej wspomniane ani inne prawa użytkowania. Wszelkie użycie znaków towarowych firmy Deere & Company bez jej zgody jest niedozwolone.


3. Kolory i logo oraz nazwa firmy

Układ kolorów John Deere Green i John Deere Yellow, logo ze skaczącym jeleniem oraz nazwa „John Deere” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Deere & Company.


4. Odpowiedzialność

Wszystkie ilustracje, tekst, ceny i inne oświadczenia przedstawione wraz z produktem stanowią informacje niewiążące. Firma John Deere zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Firma John Deere nie ponosi odpowiedzialności za błędy. Firma John Deere nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej. Powyższe nie ma zastosowania do odpowiedzialności za czyny umyślne lub rażące zaniedbania.
Niniejsza strona internetowa zawiera hiperłącza, głębokie odsyłacze lub inne odnośniki do witryn zewnętrznych. Za pomocą tych odnośników można opuścić stronę internetową John Deere. Firma John Deere nie ma kontroli nad treścią witryn zewnętrznych i nie ponosi za nią żadnej odpowiedzialności.

Data ostatniej aktualizacji: 9 sierpnia 2019