Privacybeleid in het kort

Informatie over de voor de verantwoordelijke voor en het doel van de verwerking

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, John Deere Straße 1, 69190 Walldorf, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Mannheim, HRA 707944 ("John Deere") verzamelt en verwerkt rechtstreeks van u ontvangen persoonlijke gegevens (IP-adres, toegangsgegevens) en gegevens over uw activiteiten met ons in verband met uw bezoek aan de John Deere-onlineshop. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens om uw gebruikersgedrag te analyseren. Wanneer u een klantenaccount aanmaakt, verzamelt en verwerkt John Deere aanvullende persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres) om uw klantenaccount aan te maken. In het geval van een bestelling verzamelt en verwerkt John Deere verdere persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer) en stuurt deze door naar de verkoper, uw contractpartner, Mainfreight Log. Serv. Netherlands B.V., P.O. Box 18, 7040 AA´s Heerenberg, Nederland ("Mainfreight'), om uw bestelling te verwerken en contact met u op te nemen in geval van problemen met de verwerking van uw bestelling. Raadpleeg hierbij de afzonderlijke privacyverklaring van Mainfreight.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van onze rechtmatige belangen, in overeenstemming met de wettelijke basis voor gegevensverwerking conform art. 6, par. 1, punt f), van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij het aanmaken van een klantenaccount worden persoonlijke gegevens verwerkt op basis van de toestemming die is gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan Mainfreight, dan wordt dit gedaan om het sluiten van een koopovereenkomst tussen u en Mainfreight mogelijk te maken in overeenstemming met de wettelijke basis voor gegevensverwerking conform art. 6, lid 1, onder b, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaringstermijn

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in overeenstemming met ons interne bewaarbeleid.

Categorieën ontvangers van persoonsgegevens

In geval van een bestelling worden uw persoonlijke gegevens door ons doorgegeven aan uw contractpartner Mainfreight. De John Deere-onlineshop is opgericht door een onafhankelijke derde partij die wij hiervoor hebben aangesteld. Uw persoonlijke gegevens worden door ons ook doorgegeven aan de bij ons aangesloten bedrijven voor de in de gedetailleerde verklaring inzake gegevensbescherming genoemde doelen. Uw persoonlijke gegevens worden ook doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte die andere, minder strenge regels voor gegevensbescherming hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Verenigde Staten van Amerika. Voor deze gevallen vertrouwt John Deere op aanvaardbare mechanismen voor gegevensoverdracht, zoals modelcontractbepalingen, bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (BCR) of de certificering van Amerikaanse gegevensimporteurs volgens het Privacy Shield, indien beschikbaar.

Rechten als betrokkene

Om informatie over uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, deze door ons te laten corrigeren of verwijderen, of om de verwerking van uw gegevens te beperken, u ertegen te verzetten of andere rechten op het gebied van de gegevensbescherming te doen gelden, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres www.deere.com/privacy. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats, werkplaats of vermoedelijke plaats van overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Meer informatie kunt u vinden in onze meer gedetailleerde verklaring over gegevensbescherming (op www.deere.com/privacy)

.