Enig nader gebruik van de website van John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, John Deere Straße 1, 69190 Walldorf, ingeschreven in het Handelsregister van de Arrondissementsrechtbank van Mannheim, HRA 707944 (hieronder 'John Deere’ genoemd), is onderworpen aan de volgende voorwaarden.1. Copyright

Dit product en alle onderdelen ervan, d.w.z. Inclusief het computerprogramma, de afbeeldingen, de database en alle informatie, wordt beschermd door copyright. Enig gebruik ervan in strijd met het copyright is niet toegestaan zonder de instemming van John Deere en hierdoor kan de overtreder strafbaar gesteld worden. Dit is in het bijzonder van toepassing op duplicaties, vertalingen, opslag op microfilm en verwerking in elektronische systemen.

Het gebruik van afbeeldingen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.


2. Handelsmerken en gerelateerde rechten

John Deere is een onafhankelijke Duitse nationale dochteronderneming van Deere & Company. Deere & Company is de houder van een aantal geregistreerde handelsmerken en geregistreerde ontwerpen in Duitsland en andere landen. Gebruikers ontvangen geen licenties voor deze of enige andere gebruiksrechten. Enig gebruik van de handelsmerken van Deere & Company zonder toestemming is niet toegestaan.


3. Kleuren en logo en bedrijfsnaam

Het kleurenschema John Deere Groen en John Deere Geel, het logo met het springende hert en de naam 'John Deere' zijn geregistreerde handelsmerken van Deere & Company.


4. Aansprakelijkheid

Alle afbeeldingen, tekst, prijzen en andere weergaven die worden getoond in dit product, betreffen niet-bindende informatie. John Deere behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen. John Deere aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten. John Deere kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verliezen die zijn opgelopen door het gebruik van deze website. Aansprakelijkheid voor opzet of grove nalatigheid blijft niet beïnvloed dor het bovenstaande.
Deze website bevat hyperlinks of diepe links of andere links naar websites van derden. U kunt deze links gebruiken om de website van John Deere te verlaten. John Deere heeft geen controle over deze inhoud van derden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud die men daar kan vinden.

Laatst bijgewerkt: vrijdag 9 augustus 2019